Google Ads

Vad är Google Ads?

Google Ads (före detta AdWords) är Googles allra största intäktskälla. Numera genererar Google Ads över hisnande 100 miljarder (!) amerikanska dollar per år. Den största fördelen med detta verktyg är att man kan visa upp en annons för någon som söker specifikt efter just den produkt eller tjänst du erbjuder – på världens största sökmotor.

Grundprincipen i Google Ads är att du i alltid alltid betalar per klick. Då du själv avgör vilket bud och vilken budget du önskar ha så skapar det en flexibilitet som både mindre och större företag kan dra nytta av.

Vilka delar består Google Ads av?

Google Ads som helhet brukar man säga innefattar Söknätverket, Google Shopping, Displaynätverket och YouTube.

  • Söknätverket

Söknätverket är det som oftast används av annonsörer. Det innefattar de klassiska textannonserna som syns överst på sökresultatet när du gör en googling. I söknätverket budar du på specifika sökord.

  • Google Shopping

Google Shopping baseras på en produktfeed som man själv behöver skapa. Fördelen med Google Shopping är att du kan visa upp både pris och bilder på dina produkter. Till skillnad från Söknätverket så sätter man ett bud på själva produkten och budar ej på sökord. Google Shopping är något som blivit en allt viktigare komponent för e-handlare på senare år. Som namnet antyder går det bara att använda sig av Google Shopping om du säljer fysiska produkter. Ett tjänsteföretag kan exempelvis inte använda sig av Google Shopping.

  • Displaynätverket

Displaynätverket består av ett mycket stort antal sajter kopplade till AdSense – ett annonssystem som är kopplat till Google. Displayannonser utgörs i regel av bildannonser. Dessa går att skapa själv i Googles gränssnitt. Det går även att lägga upp egna bildannonser i olika format om man föredrar det. Främsta fördelen med Displaynätverket är att du kan nå en mycket stor målgrupp på ett effektivt sätt. Du kan även välja vilken typ av målgrupp du vill rikta dig in på. Säljer ditt företag sängar kan du exempelvis välja att visa annonserna för personer som Google anser vara intresserade av att köpa en ny säng den närmaste tiden. Det går även att inrikta sig mot specifika sajter, demografier, intresseområden och liknande.

Nackdelen med att synas i Displaynätverket är att klicken sällan leder direkt till köp. Display kan i princip sägas vara en kanal som är lämpligare för varumärkesbyggande.

Om försäljning är det huvudsakliga målet med din annonsering snarare än varumärkesbyggande så är Remarketing att föredra. Remarketing innebär att dina annonser enbart kommer synas för personer som tidigare interagerat med din hemsida. (exempelvis personer som lagt en produkt i kassan men avbrutit köpet). Denna typ av målgrupper är ofta betydligt mer sannolika att konvertera. Det som kan ses som något av en nackdel med detta är att du inte når nya kunder.

Dynamisk remarketing kallas den typ av remarketing där bildannonserna även är kopplade till produktflödet som används för Google Shopping. Du kan då exponera tidigare besökare av din sajt med annonser som visar bild, pris och titel på samma produkt eller produkter de visat intresse för. Bland de olika produkterna i Displaynätverket tenderar dynamisk remarketing att prestera bäst.

  • YouTube

YouTube är faktiskt världens näst största sökmotor och har en mycket stor räckvidd. Fördelen med att annonsera på YouTube jämfört med traditionella TV-reklamer är att du kan bestämma mer precist vilket målgrupp du önskar nå. Att annonsera på YouTube jämfört med TV är i de allra flesta fall både mycket mer mätbart och kostnadseffektivt.  Som standard betalar man enbart när någon antingen sett minst 30 sekunder av din annons, alternativt klickar på den. Med andra ord får du i många fall ”gratis” exponering av ditt varumärke utan att betala för det.

En förutsättning för att annonsera på YouTube är att du har möjlighet att ta fram videomaterial.

Hur lätt är det att lära sig Google Ads?

Google vill ofta frambringa en bild av att Google Ads ska vara ett ganska enkelt verktyg. I viss mån är det sant – att komma igång med Google Ads och synas på utvalda sökord går relativt fort. Problemet är dock att det finns många fallgropar som gör att annonseringen kan kosta mycket mer än det smakar. Ett sökord i fel matchtyp, ett missat negativt sökord eller en felaktig inställning kan göra att du spenderar stora summor i onödan om du har otur.

Det bör även sägas att det är svårt att lära sig Google Ads till fullo även svårt för någon som jobbar med det på heltid. Google gör nämligen löpande olika justeringar som förändrar förutsättningarna hela tiden, och det är nödvändigt att hålla sig á jour med alla ändringar som sker för att bemästra Google Ads så väl som möjligt.

Ska du hantera ett Google Ads-konto själv behöver du även ha möjlighet att lägga den tid som krävs. Att logga in någon gång i veckan är sällan tillräckligt för att kontot ska vara i fullt gott skick. I de flesta fall finns det varje dag alltid något som kan ändras i kontot för att förbättra det.

Varför borde man anlita en Google Ads-konsult?

Har du inte tid eller kunskap är det en bra idé att anlita en Google Ads-konsult. Du får då hjälp av någon som har god erfarenhet och kunnande inom detta område. Även om du betalar av avgift för detta kommer det sannolikt vara mer lönsamt än att hantera kontot på egen hand. Det finns även ett flertal olika byråer som erbjuder hjälp med Google Ads. Nackdelen med detta är att du sällan har direkt kontakt med konsulten som kommer hantera just ditt konto.

På byråer har de som jobbar operativt i regel 10-20 olika Google Ads-konton att hantera, vilket innebär att det alltid finns en risk att just ditt konto får lägre prioritet. Genom att anlita en Google Ads-konsult får du i regel en personlig kontakt med den som hanterat kontot, vilket ofta ger en snabbare kommunikation och ett effektivare samarbete.