Google Shopping

Google Shopping är en del av Google Ads och har för många e-handlare blivit den viktigaste delen av Google Ads. För att komma igång med Google Shopping krävs ett konto i Merchant Center där en feed som innehåller dina produkter har laddats upp. Slutligen behöver du koppla ditt Merchant Center-konto med Google Ads.

Till skillnad från de vanliga textannonserna kan du med Google Shopping-annonser visa specifika produkter med pris och bilder på själva produkten. Det visuella och tydliga inslaget gör att Shopping-annonser i många fall presterar bättre än textannonser.

Hur fungerar Google Shopping?
Utifrån de attribut som finns i din produktfeed så kommer Google att visa annonser. Shopping-annonserna innehåller som standard ett pris, en produktbild och en länk till själva produktsidan. Är du inte unik om att sälja en viss produkt är det vanligaste att även dina konkurrenters Shopping-annonser visas intill just din produkt. Här får du med andra ord förmodligen en fördel om ditt pris är lägre, och vice versa om du har ett högre pris. Du betalar alltid bara när någon klickar på din annons. Ju högre bud du har, desto mer sannolikt är det att din Shopping-annons kommer visas. Shopping-annonser kan visas både överst i sökresultatet på Google, men även på den högra sidan.

Till skillnad från vanliga textannonser finns det inget regelrätt quality score där du kan få information om vilket quality score som finns och hur det konkret kan förbättras. För Google Shopping är det snarare feedens kvalitet som har störst vikt, tillsammans med buden. Det är därför viktigt att så många av dina produkter som möjligt är godkända och att du anger så många relevanta attribut som möjligt. Detta för att Google ska kunna förstå dina produkter så väl som möjligt.

Vad behöver man för börja annonsera på Google Shopping?

Först och främst behöver du sälja någon form av fysiska produkter. Google Shopping är av sin natur ämnat för e-handlare och ej exempelvis för B2B-företag. I din e-handelsplattform finns det förmodligen en möjlighet att via ett plugin eller annan tredjeparts-lösning generera en produktfeed. Produkterna i din feed behöver vara uppmärkta med specifika attribut enligt Googles riktlinjer. Läs gärna mer om dessa här. Dessa är extra viktigt ifall du behöver ta hjälp av en utvecklare för att ta fram produktfeeden. Är denna ej uppmärkt enligt Googles krav så kommer feeden inte bli godkänd.

När du tagit fram en feed så behöver du ladda upp dessa i Merchant Center. Merchant Center är ett gränsnitt där du hanterar allt som rör din feed. Här kan du exempelvis se om feeden blivit godkänd, se eventuella felmeddelanden på enskilda produkter och inställningar kring valuta, språk med mera.

Har din feed blivit godkänd behöver du koppla ditt Merchant center med Google Ads. När detta har gjorts är du redo att börja annonsera på Google Shopping.

Hur strukturerar man sina Shopping-kampanjer?

Nästa steg är att i Google Ads strukturera upp Shopping-kampanjerna. Det innebär i praktiken att du skapar en eller flera nya Shopping-kampanjer och att du där anger vilka produkter som ska ingå i respektive kampanj. Exempelvis kan du välja att dela upp kampanjerna utifrån varumärken, produkttyp, prisnivå, marginal eller dylikt.

Exakt hur man strukturerar upp sina Shopping-kampanjer varierar mycket på faktorer som feedens storlek, vilket segment man ingår i, budget och så vidare. Det bästa upplägget för en viss e-handlare kan vara ett sämre upplägg för en annan.

Ett ganska vanligt misstag är att man bara skapar en Shopping-kampanj där samtliga produkter finns med, samtidigt som man har exakt samma bud på alla produkter. Har du exempelvis 1000 produkter är osannolikt att exakt alla produkter är lika viktiga eller har samma marginal.

I en bra Shopping-struktur kan man säga att det finns en uttänkt uppdelning.

Något som är unikt för Google Shopping är att det finns olika prioritetsnivåer – Låg, Mellan och hög. Har du exempelvis 3 olika kampanjer med exakt samma produkter så kommer Google visa annonsen för kampanjer som har högst prioritetsnivå.

Om vi säger att du är en återförsäljare av fotbollsskor – då vill du förmodligen synas både på ”fotbollsskor” men även på ”vita adidas fotbollsskor konstgräs storlek 44”. Den förstnämnda har betydligt fler sökningar än den andra, men kommer sannolikt ha en betydligt lägre konverteringsfrekvens. Vill man då ha exakt samma bud på dessa? Nej.

En lösning i detta fall skulle vara att ha alla Adidas fotbollsskor i en kampanj med Hög som prioritetsnivå. I denna kampanj vill man ha lägre bud. I den andra kampanjen lägger vi till ”fotbollskor” som ett negativt sökord, men har medel som prioritetsnivå men högre bud.

I teorin skulle det innebära att vi  på sökningen ”fotbollskor” kan synas med en annons, fast med en lägre klickkostnad samtidigt som vi kan synas på sökningen ”vita adidas fotbollsskor konstgräs storlek 44” med ett betydligt högre bud.

En grundprincip som gäller i de flesta Shopping-kampanjerna är att man vill skilja mellan de mer generiska sökningar och de mer specifika. Mer specifika sökningar tenderar att ha lägre sökvolymer, men betydligt högre konverteringsfrekvens.

Tips – Använd dig av en CSS-partner

Under 2017 fick Google en stort bötesbelopp från Google – skälet var att de menade att det förelåg ett konkurrensproblem med tjänsten Google Shopping. För att undvika ytterligare böter öppnade Google upp för så kallade CSS (omparison Shopping Partners) att ta del av utrymmet i Google Shopping. Exempel på CSS-partners är Pricerunner och Kelkoo, men det finns idag ett större antal sådana.

Att välja att annonsera via en CSS-partner istället för direkt via Google har en stor fördel – du får nämligen 20% i ”rabatt” per annonsklick. I praktiken innebär det att om ditt bud är 10 kr så kommer ditt bud räknas som 12 kr istället. Du får alltså en konkurrensfördel på 20% om du är ansluten till en CSS.

De flesta CSS-partners tar ut en avgift, men sannolikt tjänar du in detta relativt snabbt. Shopping kommer fungera precis likadant som möjligt, så det finns egentligen ingen nackdel med att annonsera via en CSS.